Nuolatinė Transporto Priemonių Mazgų Būsenos Stebėsena Ir Neardomoji Kontrolė Jų Remonto Poreikiui Nustatyti / Compair

Nuolatinė transporto priemonių mazgų būsenos stebėsena ir neardomoji kontrolė jų remonto poreikiui nustatyti / COMPAIR

Projekto kodas: SCP7-GA-2008-218697
ESprograma: Framework Programe 7 (BP7)

Projekto tikslas

Sukurti neardomuosius metodus, įgalinančius tirti kompozitines medžiagas naudojamas antžeminiame transporte: automobilių, geležinkelio ir laivybos pramonėje.

Ultragarso institutas

Eksperimentiškai ir modeliavimo būdu tyrė nukreiptųjų bangų sklidimą kompozitinėse medžiagose ir kūrė transporto priemonių patikros metodus.

Projekto partneriai

TWI (Jungtinė Karalystė), VTT (Suomija), NTUA (Graikija), Atoutveille (Prancūzija), Zenon (Graikija), G-Tronix (Jungtinė Karalystė), ENEA (Italija), Envirocoustics (Graikijoj), Hexcel (Jungtinė Karalystė), KCC (Jungtinė Karalystė), Kaunas University of Technology (Lietuva).

Trukmė:
2008 - 2011

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku