Nuolatinė Transporto Priemonių Mazgų Būsenos Stebėsena Ir Neardomoji Kontrolė Jų Remonto Poreikiui Nustatyti / Compair

Nuolatinė transporto priemonių mazgų būsenos stebėsena ir neardomoji kontrolė jų remonto poreikiui nustatyti / COMPAIR

Projekto kodas: SCP7-GA-2008-218697
ESprograma: Framework Programe 7 (BP7)

Projekto tikslas

Sukurti neardomuosius metodus, įgalinančius tirti kompozitines medžiagas naudojamas antžeminiame transporte: automobilių, geležinkelio ir laivybos pramonėje.

Ultragarso institutas

Eksperimentiškai ir modeliavimo būdu tyrė nukreiptųjų bangų sklidimą kompozitinėse medžiagose ir kūrė transporto priemonių patikros metodus.

Projekto partneriai

TWI (Jungtinė Karalystė), VTT (Suomija), NTUA (Graikija), Atoutveille (Prancūzija), Zenon (Graikija), G-Tronix (Jungtinė Karalystė), ENEA (Italija), Envirocoustics (Graikijoj), Hexcel (Jungtinė Karalystė), KCC (Jungtinė Karalystė), Kaunas University of Technology (Lietuva).

Trukmė:
2008 - 2011