Neinvazinė Ultragarsinė Sistema Automatinei Akies Vidaus Auglių Diagnozei / NICDIT

Neinvazinė ultragarsinė sistema autonominei akies vidaus auglių diagnostikai / NICDIT

Projekto kodas: E!4297
ES programa: Eurostars

Projekto bukletas.

Projekto tikslas

Sukurti kokybišką, naują, saugią, neinvazinę sistemą, susidedančią iš specializuotos techninės įrangos – radijo dažnių (RD) įrenginio, skirto RD gavimui ir surinkimui iš akies vidinių auglių, ir modernios programinės įrangos duomenų apdorojimui ir parametrizacijai.

Problema

Tradiciniai ultragarsiniai akies auglių tyrimo įranga operuoja tik priimtų ultragarsinių signalų gaubtinėmis, todėl naudojant ją nėra galimybių taikyti sudėtingesnius signalų apdorojimo būdus, pavyzdžiui, filtravimą laiko ir dažnių srityje.

Sprendimas

Sukurti prietaisą, kuris būtų jungiamas prie jau egzistuojančios ultragarsinių tyrimų įrangos ir kauptų neapdorotus signalus, atspindėtus nuo žmogaus akies audinių. Naudojant sukauptą informaciją, gali būti atliekamas signalų apdorojimas laiko ir dažnių srityje, siekiant gauti daugiau informacijos apie akies audinių anomalijas.

Ultragarso institutas

Sukūrė specialią aparatinę įrangą ultragarsinių signalų surinkimui, apdorojimui ir saugojimui.

Projekto partneriai

“Stratelus” JCT (Lietuva), Optomed OY (Suomija), Biomedical Engineering Institute of KTU (Lietuva), Ultrasound Institute of KTU (Lietuva), Lund University Department of Electrical and Information Technology (Švedija).

Trukmė:
2008 - 2011