Mikrobiologiškai Sukeltos Korozijos Aptikimas Automatinėse Priešgaisrinių Purkštuvų Sistemose, Naudojant Ultragarsinį Vidutinio Nuotolio Tyrimų Metodą / SprinkTest

“Mikrobiologiškai sukeltos korozijos aptikimas automatinėse priešgaisrinių purkštuvų sistemose, naudojant ultragarsinį vidutinio nuotolio tyrimų metodą / SprinkTest

Projekto kodas: FP7-SME-2013-605050
ES programa: 7-oji bendroji programa

Projekto bukletas.

Projekto tikslas

Naudojant vidutinio nuotolio ultragarsinį tyrimo metodą (MRUT), sukurti automatinę priešgaisrinių purkštuvų tikrinimo sistemą.

Motyvacija

Automatinių priešgaisrinių sistemų diegimas leidžia užtikrinti objektų saugumą, sumažinti gaisro metu patiriamus nuostolius ir tuo pačiu draudimo kompanijų išlaidas už patirtą žalą. Tačiau vien tokių sistemų diegimas nėra pakankamas, kadangi naudojant plieninius vamzdžius jie yra veikiami korozijos. Po tam tikro eksploatavimo periodo dalis sistemų gali prarasti pirmines charakteristikas ir tapti netinkamos savo funkcijai atlikti.

Ultragarso institutas

Sukurs neardomųjų bandymų metodą priešgaisrinių purkštuvų sistemoms tikrinti. Taip pat atliks modeliavimo, eksperimentines užduotis.

Projekto partneriai

Plant Integrity LTD (Jungtinė Karalystė), WLB limited (Kipras), Smart material GmbH (Vokietija), TesTex (Jungtinė Karalystė), DVC NV (Belgija), Innora (Graikija), European Fire Sprinkler Network (Jungtinė Karalystė), Kauno Technologijos Universitetas (Lietuva).

Trukmė:
2013 - 2015