prof K. Baršausko ultragarso mokslo institutas

Išskirtinės žinios kuriant ir taikant naujas ultragarsinių matavimų, neardomųjų bandymų bei medicininės ir techninės diagnostikos technologijas ekstremalioms arba nestandartinėms sąlygoms pasauliniu mastu: taikomieji moksliniai tyrimai, techninės galimybių studijos, techninės įrangos prototipų kūrimas.

 

Apie institutą

 • Vykdomi plataus spektro moksliniai tyrimai ultragarsinių matavimų srityje (nuo žemiausių ultragarso bangų dažnių didelių gabaritų inžinierinėms konstrukcijoms tirti iki vidutinių ir aukštų dažnių gamybos procesų kokybės kontrolei ir ankstyvajai medicininei diagnostikai).
 • Daugelyje sričių Ultragarso instituto darbuotojai turi sukūrę unikalias technologijas bei sukaupę specifines žinias „know-how“, kurių neturi jokie kiti moksliniai kolektyvai pasaulyje.
 • Nuolat vykdomi pramonės ir verslo įmonių užsakymai ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje – tai užtikrina mokslinių darbų tąsą, neabejotiną jų naujumą ir tarptautinį konkurencingumą.
 • Tarptautinis pripažinimas, orientavimasis į veiklą pasaulio mastu („worldwide“), platūs ryšiai su Europos Sąjungos, JAV, Kanados, Rusijos, Ukrainos, Indijos mokslininkais bei privačiomis kompanijomis.

Misija

Naujų ultragarsinių matavimo, neardomųjų bandymų bei medicininės ir techninės diagnostikos technologijų ekstremalioms arba netipinėmis sąlygoms sukūrimas ir taikymas tarptautiniu mastu.

Vizija

Būti aukščiausio lygio mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros bei išskirtinių kompetencijų specialistų ruošimo pasauliniu centru ultragarsinių matavimų, neardomųjų bandymų ir diagnostikos srityje.

Strateginiai MTEPI tikslai:

 1. Diagnostinių ir matavimo technologijų netipinėse ir ekstremaliose sąlygose kūrimas ir vystymas.
 2. Matavimo technologijų darniam vystymuisi ir energetikai kūrimas ir diegimas.
 3. Sprendimų išmanioms aplinkoms kūrimas ir diegimas.
 • Ultragarsiniai tyrimai mūsų universitete vykdomi jau daugiau nei 60 metų. Šiuos tyrimus mūsų Universitete pradėjo prof. K. Baršauskas, įkurdamas ultragarso laboratoriją.
 • Per 60 metų Prof. Kazimiero Baršausko ultragarso mokslo instituto mokslininkai sukūrė virš 200 išradimų, daugiau nei 10 patentų, apgynė apie 80 mokslinių disertacijų. Institutas vykdė ir vykdo šimtus mokslinių užsakomųjų darbų, bendradarbiauja su užsienio ir Lietuvos užsakovais. Mes dalyvaujame vykdant projektus, kuriuose reikalingi ultragarsiniai matavimai.
 • Pastaraisiais metais moksliniai tyrimai prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institute vykdomi šiose srityse: ultragarsiniai matavimo ir diagnostikos metodai ekstremalioms sąlygoms, ultragarsinių specialios paskirties matavimo keitiklių sukūrimas ir tyrimas; ultragarsinės vizualizacinės sistemos; kompozicinių medžiagų ultragarsiniai tyrimo metodai; nukreiptųjų ultragarso bangų taikymas lakštinių medžiagų neardomiesiems bandymams; signalų apdorojimo metodų taikymas ultragarsiniuose matavimuose; akustinių bangų sužadinimas ir sklidimas; ultragarsinių metodų taikymas medicinoje bei medžiagų fizinių-cheminių savybių tyrimas ultragarsiniais metodais.
 • Ultragarso institutas dalyvavo ir dalyvauja daugelyje tarptautinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos penktos, šeštos, septintosios ir H2020 bendrosios programos. Taip pat moksliniai tyrimai vykdomi pagal sutartis su Lietuvos ar užsienio įmonėmis ar įstaigomis.
 • Svarbiausi užsakovai ir projektai: sutartis su Lietuvos Ignalinos atomine elektrine dėl atominių reaktorių tyrimo sistemos sukūrimo; ilgalaikė bendradarbiavimo sutartis su Belgijos atominių tyrimų centru SCK-CEN, vykdant programą MYRRHA; vykdytas vienas 5-osios bendrosios programos (BP5) projektas; septyni BP6 projektai; penkiolika BP7 projektų, du „Eurostars“ programos projektai. Šiuo metu vykdomi trys Horizon 2020 projektai.

Naujienos

 

Partneriai ir bendradarbiavimas