Nukreiptosios bangos struktūrų būsenos stebėsenai / GW4SHM

Projekto tinklapis: http://www.gw4shm.eu/

ES programa: Horizontas 2020

Projekto Nr.: 860104

Projekto tikslas

Pirmą kartą sujungti efektyvius SHM modeliavimo ir signalų apdorojimo įrankius, bei įvertinti struktūrų būsenos stebėsenos sistemų patikimumą. Projektas suvienys akademinės bendruomenės ir pramonės partnerius, tikslu rengiant jaunuosius tyrėjus ir suteikiant jiems multidisciplinines kompetencijas, bei galimybę paversti SHM tyrimus praktiniais pritaikymais.

Motyvacija

Struktūrų būsenos stebėsena / monitoringas (SHM) yra būtinas norint užtikrinti saugų ir patikimą inžinierinių konstrukcijų veikimą, įvertinant jų būklę ir likutinį resursą.
Taikant SHM uždaviniuose ultragarsines nukreiptąsias bangas, stebima chemijos gamyklų būklė, vamzdynai, transporto ir aeronautikos konstrukcijos. Nepaisant technologinio progreso, šiuo metu egzistuojantys SHM metodai dažnai įgyvendinami tik laboratorinėse sąlygose. Trūkstant patikimumo įvertinimo, juos sudėtinga pritaikyti praktiškai. Rezultate reikalingos specifinės žinios apie nukreiptųjų bangų sklidimą ir sąveiką su tiriamųjų objektų struktūra. SHM tematikose doktorantų rengimas Europos šalyse yra ribotas ir fragmentiškas.

Projekte skiriamas dėmesys įvairių konstrukcijų vientisumui įvertinti įvertinti aeronautikos, naftos pramonės ir transporto sektoriuose. Glaudus matematikos, fizikos ir inžinierinių kompetencijų apjungimas siekia praplėsti SHM metodų taikymo galimybes ir pritaikomumą praktikoje. Šio projekto rezultatais suinteresuotos energetikos, aviacijos ir transporto pramonės sektorių įmonės, tokios kaip SHELL, AIRBUS, Dalara Automobili S.p.A., lėktuvų komponentų ir variklių tiekimo įmonė Safran iš Prancūzijos ir k.t., dalyvaujančios projekte.

Projekto koordinatorius: Medžiagų tyrimų ir bandymų institutas (BAM) (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung, Vokietija)

Trukmė:
2020 - 2024